Oficiálne stránky organizácie LARPov v Čechách a na Slovensku
105_6779-1024x682
Detektory
Na larpu STALKER 2 se snažíme maximálně přiblížit realitě Zóny pomocí herního mechanismu simulujícího radioaktivní záření. K tomu slouží speciání vysílače záření náhodně rozmístěné po celé Zóně a přijímače záření v rukou hráčů – detektory.

Ovládání  detektoru

Hlavním indikačním prvkem detektoru jsou 3 barevné LED diody s označením 5Sv, 10Sv a >15Sv.

Jejich hlavní funkcí je informovat o nasbírané dávce radiace. Pokud je nasbíraná dávka pod 5Sv, tak v klidovém stavu nebliká žádná LED. Při nasbírané dávce od 5Sv do 10Sv bliká zelená LED jednou za čtyři vteřiny. U slabších jedinců se může při nasbírané dávce nad 5Sv projevit únava, nevolnost, halucinace nebo jiné příznaky – necháváme na roleplay hráčů. Nasbíraná dávka pod 10Sv nemá žádné výrazné účinky a pokud nebudete minimálně 30 min vystaveni žádné jiné radiaci, začne se nasbíraná dávka z těla samovolně vyprchávat. Doporučujeme zvýšený přísun tekutin na baru. V závislosti na nasbírané dávce může radiace vyprchávat 2-4 hodiny. Při nasbírané dávce od 10 do 15Sv bliká v klidovém stavu jednou za čtyři vteřiny  žlutá dioda. To znamená nemoc z ozáření a je třeba postupovat podle pravidel nemoci z ozáření. To znamená, bezprostředně vyhledat lékařskou pomoc, protože v závislosti na nasbírané radiaci Vám zbývá 30 – 60 minut života.

Blikání červené diody jednou za čtyři vteřiny znamená nasbíranou dávku radiace nad 15Sv a to současně znamená smrt hráče. V tom případě hráč postupuje podle pravidel pro smrt postavy.

Přechody mezi jednotlivými stupni jsou zvukově označené – 5Sv dvojité zapípání, 10Sv čtyřnásobné zapípání, 15 Sv osminásobné zapípání, následované dlouhým nepřerušovaným tónem. Při přechodu na další stupeň svítí žlutá dioda nepřerušovaně.

Při přijímání škodlivé dávky radiace bliká příslušná LED dioda podle nasbírané dávky 2x za sekundu. Pokud je nasbíraná dávka pod 5Sv bliká zeleně, pokud pod 10Sv tak žlutě.

V případě přerušení napájení detektoru (například úderem o zem) se rozbliká LED dioda podle doposavaď nasbírané radiace jednou za čtyři vteřiny. Detektor si stupeň nasbírané radiace pamatuje i po přerušení napájení, přesnou dávku si však nepamatuje. Nedoporučujeme se snažit vyřešit váš probém úderem detektorem o zem. Nepomůžete si a až na to přijdem, dostanete přes čumák. Po restartu dektor zapípá podle úrovně nasbírané radiace, viz výše. Stav dvojitého blikání detektoru je braný jako porucha a doporučujeme nechat dektor zkaliborvat příslušnému technikovi . V opačném případě nelze zaručit přesné měření a bezpečí uživatele.

Tlačítko režimu je plně funkční až po upgrade dektoru, kdy přepíná mezi zobrazení jednotlivých informací na ručičkovém měřáku. V základě je možné dlouhým stisknutím zjistit stav baterie, přičemž hodnota na měřáku mezi 0 a 15 určuje stav baterie. Při nošení detektoru je třeba dát si pozor aby tlačítko nebylo zmáčknuté, protože se tak baterie rychleji vybíjí.

Ve shrnutí tedy: Nedržíte-li tlačítko, to co vidíte na display je úroveň radiace kolem vás. Stisknete-li tlačítko, to co vidíte na display je úroveň radiace, kterou už jste nasbírali a teď vám koluje žilami. Stisknete-li tlačítko dlouze, zjistíte jak jste na tom s bateriemi.
Konektor slouží na připojení různorodých kalibračních zařízení nebo herních předmětů ovlivňujících odolnost hráče jako například protiradiační oblek nebo alkohol.

Vylepšení

Na začátku detektor ukazuje pouze Váš aktuální stav – tedy jestli jste ok, máte nemoc z ozáření nebo jste mrtví. Na vylepšení, která ukazují další data, si musíte najít součástky, technika a dost peněz aby Vám detektor vylepšil.

Ustanovení

Detektory jsou, vzhledem ke své ceně, vydávány hráčům pouze proti podpisu. Podpisem se hráč zavazuje, že v případě poškození nebo ztráty uhradí plnou výši prodejní ceny detektoru. Detektor je nezcizitelná součást herního vybavení. Pokud by byl někdo chycen při pokusu o odcizení, bude stíhán dle trestního zákona pro krádež. Po skončení hry detektor opět odevzdáte a ověřte si zda Vám organizátor detektor řádně odepsal.

Zakoupení detektoru

Detektory je možné zakoupit do osobního vlastnictví a získat tak nejen herní pomůcku, ale i památku na tuto akci. Cena detektoru je 1000 Kč.

Co získáte nákupem detektoru:

  • Slevu 10% na vstup
  • Herní nákup detektoru za polovinu.
  • Nebudete se muset bát, že na vás detektor nezbyde.
  • Servis detektoru vždy před akcí.

Detektorů je v současnou chvíli méně, než jaký je zájem hráčů o naší akci. Usilovně proto pracujeme na výrobě nových! Omluvte prosím dočasné snížení pohodlí, makáme na tom.

Děkujeme Kesovi, za jeho nasazení a další psí kusy s detektory a se vším, co s nimi souvisí, a Salamanderovi, za dlouholetý vývoj tohoto geniálního počinu. Bez Vás, pánové, by Zóna nebyla to, co je!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.