Oficiálne stránky organizácie LARPov v Čechách a na Slovensku
Artefakty

LACOVO OKO

8983F820-048C-4A7C-8B6D-F78D2A2A07BF

Artefakt, o jehož existenci se dlouho spekulovalo. Mezi stalkery se traduje, že jde o zkamenělé oči mutanta Laca, nad kteroužto myšlenkou se většina seriózních vědců minimálně uchechtne. Faktem ale je, že s tímto mutantem nějak souvisí a tedy místa, kde se nachází, nejsou místa, kde byste chtěli sbírat cokoliv, abyste nakonec nemuseli sbírat svoji hlavu z trávy. Vzhledem k tomu, že ještě nebyl žádným stalkerem přinesen, mohl by být nebezpečný.


GLOUB

F0F4A13C-9453-4CFD-B58E-D482DC3DFFD6

Gloub, Globa, Globus či Globík patří k novým artefaktům. Jsou tvořeny jemnou strukturou, která má tendence v noci světélkovat. Na rozdíl od jiných artefaktů se vyskytuje na místech, kam lidé moc nechodí – lépe se samozřejmě hledá něco po soumraku.

 

 

TWIST

57AF266A-5BE4-4880-BEA2-C6A21E16C86F

nebo též “Šuryken”. Zdá se, že tento artefakt je ze stejného materiálu jako Globa, avšak je tvořen totálně jinou strukturou. Kdo ví, jestli si v noci hrajou na “hodnej brácha” a “zlej brácha”.
O použití a původu těchto dvou se zatím moc neví.


KRYS

8FC7FC65-C1C5-4A1F-9575-5D902E0586C0

No, řeknu vám jen tohle – pokud jste našli tuhle věc, tak už jen doutníček a partíčko, ano?

Tady musíme být trošku tajemní.


 

 

PIVÁK

dav

Tento artefakt vzniká na místech banditích hardbassových party. Obvykle zde dochází k výrazné konzumaci alkoholu, a protože žádná správná hardbass party se neobejde bez pyrotechnických efektů, tak bandité obvykle hází granáty a dýmovnice, což se skvěle kombinuje s rytmem střelby z automatických zbraní Sovětské provenience. Pokud však banditi všechny peníze utratili za alkohol, pak obvykle uspořádají party u nějakého méně nebezpečného anomálního políčka a lahve od vypitého alkoholu házejí pro své pobavení do přilehlých anomálií. Ke zvláštním deformacím na amorfních materiálech dochází, pokud jsou vystaveny velké teplotě a následně tlaku. To je možné téměř výlučně v anomálních podmínkách Zóny při prohození pivní lahve Hořákem a Masomlýnkem dohromady. Tato kombinace anomálií není moc častá, a proto není artefakt zas tak častým jevem. Přes své zajímavé tvary nemá tento artefakt praktické využití a fáma, že na svých vnitřních stěnách kondenzuje pivo, byla vyvrácena jako první. Na druhou stranu je známo, že Barman tyto artefakty vykupuje za vyšší cenu a ještě ho neviděli narážet nové sudy.

 

 

MEDÚZA

C50EE1C9-0C62-4867-88B1-19FFC41B4DCE

Artefakt svým tvarem připomíná hlavu a úponky, které z něj „vyrůstají“ jsou jako vlasy. Stejně jako vlasy bájné Medúzy, jsou i tyto velice nebezpečné. Laboratorními testy se zatím nepodařilo určit hmotu, ze které se skládají, faktem je, že jsou velmi ostré a dokážou proříznou takřka jakoukoliv hmotu. Povrch kovu je navíc velmi toxický. Při dotyku holou rukou ihned prořízne kůži a do krve se dostane tento toxin. Smrt nastává během několika sekund. Ke sběru artefaktu proto slouží speciální kleště s keramickým povrchem a schránka na přepravu. Doporučuje se i respirátor nebo maska s antitoxickými filtry. Pro svou nebezpečnost není vyhledávaným artiklem u sběratelů, zatím o něj mají zájem pouze vědci.

 

 

BILJA

A482E53F-0AD4-4438-A9FF-27B8FD97013A

Artefakt v podobě koule je výsledkem specifické interakce drobných nečistot a prachu s několika gravitačními poli naráz. Velkou silou jsou tyto elementy stlačeny k sobě a vzniká tak kulovitý tvar artefaktu. Velkou neznámou je vědcům vzor, podle kterého vznikají obrazce na povrchu artefaktu. Dle měření je tvořen seskupováním různě barevných materiálů do pravidelných útvarů. Prof. Ogarjov se hlouběji zabýval studiem těchto vzorů a zjistil, že podoba vzorů je závislá na lokalitě gravitačních anomálií, které vznik artefaktu umožnily – tedy že specifický cluster gravitačních anomálií generuje specifické opakující se prvky vzoru. Profesor pokračoval ve svém výzkumu i po nešťastném incidentu se snorkem, který ho připravil o malou část lýtka a velkou část duševního zdraví, nicméně jeho teorie o komunikujících mimozemšťanech a snaha o prolomení vzkazu zašifrovaného v obrazcích neměly ani mezi stalkery ani na vědecké půdě přílišný ohlas.

 

 

VRUT

BA3940D9-23A0-4559-A880-630326B623B8

Vrut je artefakt, který vzniká s největší pravděpodobností působením gravitační anomálie. Silným tlakem a působením nám dalších neznámých sil vznikne tento šroubovitý tvar. Následný tlakový vír jej pak vyhodí mimo působení anomálie. Je proto velmi pravděpodobné, že v nejbližším okolí se bude stále nacházet gravitační anomálie. Podle velikosti artefaktu se dá odhadnout i její síla. Zkušení stalkeři ví, že čím větší síla, tím je artefakt menší a leží také blíže anomálii. To je věc, která zabila nejednoho nezkušeného nováčka, který si myslel, že lehčí předmět doletí dál. Ale neuvědomují si, že nezáleží na velikosti, ale na váze.

Díky těžkým kovům a toxickým látkám, které jsou v tomto artefaktu přítomy je doporučené manipulovat s ním maximálně obezřetně, je doporučována přepravka a ochranné pomůcky.

 

 

KVĚT OÁZY

Tajemný artefakt, který se vyskytuje p35329429_2240789555932996_5386678807899930624_nouze na jednom jediném místě, známém jako Oáza. Kde přesně to je, to ví pouze pár vyvolených – a nikdo z nich by si netroufnul se ho třeba jenom dotknout.  Proč?

Jednak je artefakt nebezpečný na dotek – jehlice obsahují velmi prudký neurotoxin, který po průniku kůží způsobí téměř okamžitou zástavu srdce.

Druhak se říká, že kdo ho odnese, s tím to nedopadne dobře. Podivná úmrtí, střelba vedená ze tmy – a to téměř vždy potom, co se nebojácný stalker pochlubil s tímhle svým úlovkem svým kamarádům. Je zajímavé, že nikdy ale na místě popravy pak artefakt nalezený nebyl.

 

HOUSENKA

56828088_1051887658330779_7076480377082085376_n

Docela vzácnej, ale přesto celkem obyčejnej artefakt. Žádný energie, žádný nebezpečí.

Zatím není úplně do detailu prozkoumaný, takže se přesně neví jak vzniká, ale vzhledem ke slisované a svaštěné podobě v tom určitě bude hrát roli gravitační anomálie masomlejnek a hořák. Veteráni často nováčkům zkouší namluvit, že jsou to pozůstatky flaksy nebo některého jejich předchůzce, který oběma anomáliemi zkusil proběhnout. Trochu vědečtější teorie, která by i podporovala název “Housenka” tvrdí, že se jedná o pozůstatky hmyzu, který je nasáván do gravitační anomálie a následně vyhozen ve formě slisované cihly.

 

 

 

SPARKYHO SRDCE

62229701_431731894314740_6060714650163478528_n

Říká se, že se Zónou potuluje divná bytost, která ve staré Zóně ještě nebyla. Stalkeři si u svých ohňů povídají, že tenhle nový mutant je nabitý elektřinou a koho se dotkne, tím proběhne několik milionů voltů. Když má málo energie, hledá pak nejbližší elektru a dobíjí sejejí energií.

Jiní stalkeři tvrdí, že schválně loví lidi hlavně o High Noonu, a podle toho, kolik jich sundá, tak se i mění jeho barva. Svícení prý používá jenom na nalákání nic netušících stalkerů, kteří jdou za světlem – asi jako když necháš v noci lighstick položenej na křizovatce, zakempíš v křoví a s okem u optiky čekáš, až ho někdo zvedne.

Ať je to jak chce, tenhle arťák je prý jeho srdce a energie nemá úplně málo. Dokonce tak moc, že jenom blázen by na něj šahal holejma prackama.

 

 

HLAVA

D16C8E7C-42D0-4B8C-B6A0-449ECFB28087

Tento, velmi vzácný artefakt, je opředen tajemstvím a pověstmi. U stalkerských ohňů se o něm vypráví, že dokáže otevřít cestu ke komnatě splněných přání. Ať je to jak chce, najít tento artefakt je skutečná výhra. Nikomu se zatím nepodařilo zjistit, za jakých podmínek se vyskytuje a co za síly ho vytváří. Faktem je, že pokud už se někde objeví, je na tak nedosažitelném místě, uprostřed radioaktivit a anomálií, že je takřka nemožné se k němu dostat. Proto je možné občas nějaký kousek v Zóně zahlédnout, ovšem podíváte-li se pozorněji, uvidíte opodál lidské kosti zoufalých stalkerů. Protože o něm nemáme žádné dostupné informace, nevíme, zda tento artefakt není radioaktivní, nebo jiným způsobem nebezpečný lidskému organismu.

 

 

TÁCEK

ECC602AB-9315-4B25-9025-7CE82D6B6F16

V dřívější historii Zóny velmi běžný artefakt a častý vývozní artikl. V dnešní době jich je méně a méňe – jako kdyby se vnitřní mechanismy  a uspořádání Zóny s časem měnily. Artefakt vzniká pádem kamene do gravitační anomálie. Tam je následně za uvolnění velkého množství tepelné energie přeformován do typického tvaru, který mu vynesl jeho jméno – svým tvarem totiž připomíná hospodský podtácek pod pivo.

Díky celkem běžnému složení hornin neoplývá tento čím dál vzácnější artefakt žádnými speciálními vlastnostmi, takže se stal převážně komoditou pro sběratele.

 

 

JITŘNÍ HVĚZDA

EB295F0B-322F-4284-9D1E-C48A55693B0F

Energetický artefakt, který vzniká v noci, působením vlhkosti na anomálii chmýří. Neobvyklá elektrochemická reakce, probíhající v artefaktu, z něj pak vytváří ideální zdroj energie s vysokou výdrží i při velkém odběru. Díky naakumulované energii při nálezu je však nutné používat ochranné pomůcky – bez nich existuje vysoké riziko zasažení elektrickou energií.

 

 

 

RUBIK

B6B26783-E5CB-40D2-A080-096465477D00

Tento artefakt vzniká působením silného elektromagnetického pole uvnitř elektry na částice feromagnetických materiálů, které jsou tímto procesem formovány do tvaru krychlovitého krystalu. Díky elektromagnetickým vlastnostem a způsobu jeho vzniku se tento artefakt často vyskytuje na kovových materiálech.

Své uplatnění nachází často ve vědeckých experimentech, kde je používán jako zdroj energie, který je sice méňě výkonný než  Jitřní Hvězda, ale zato je manipulace s ním mnohem bezpečnější.

 

 

FABERGÉHO VEJCE

B848A6FE-560F-4B83-9548-4466C086CF84

V tomto případě se nejedná o artefakt v pravém slova smyslu.

Fabergého vejce jsou zlaté klenoty ve tvaru velikonočního vejce, které vytvořil ruský zlatník a klenotník Carl Peter Fabergé z rodiny původem hugenotských uprchlíků z Německa a jeho spolupracovníci (zlatníci a glyptici) v původně rodinné klenotnické dílně v Petrohradu v období let 18851917.

Slovní spojení «Vejce Fabergé» se stalo především synonymem nádhery a symbolem bohatství klenotů ruského carského dvora a předrevolučního Ruska; kromě toho také obecně výrazem pro druh klenotů v podobě vajec s překvapením uvnitř.

Odhaduje se, že bylo vyrobeno kolem sedmdesáti těchto klenotů (zdokumentováno 71), z toho padesát dvě na zakázku carské rodiny (tzv. carská velikonoční vejce), další pak pro Fabergého stálé nebo prominentní zákazníky. Do současnosti se dochovaly 3 exempláře.

 

 

???

EF09AF04-45FC-4FFB-A3E9-5AE5F19A3570

 

ORBITUS

77296F4C-C665-4ED2-BE53-559EF3E9AF91

Za vznikem tohoto artefaktu stojí kombiance několika neznámých faktorů. Co je ale jisté je, že nějakým způsobem nastartují termojadernou fůzi uvnitř tohoto artefaktu. Díky tomu slabě světélkuje a nejlépe se tak hledá v noci. Vědci vám za něj určitě poděkují, protože se jedná o velmi stabilní a výkonný zdroj energie s dlouhou životností.

 

 

OKO

1B51DEC7-586A-4369-8A41-BD52752CD6D8

Tohle je fakt unikát. Pravděpodobně jedinej kousek v celý Zóně. Na pohmat je měkkej, jako kdyby to, co je na povrchu byla kůže. Vůbec se neví, jak a kde taková věc vzniká, ale když na tebe zamrkná těma svejma kukadlama, víš, že si takovou věc asi úplně nechce nechávat.

Na druhou stranu se říká, že má nějakej zvláštní vliv na mutanty. Týpek, co ho našel s ním prej od sebe dokázal odehnat snorka, co na něj skočil když se šel v noci vychcat. Ví Bůh jak to ale ve skutečnosti bylo…

 

 

 

DED

708CB97D-082F-4D37-9B60-1F72C1CAB7CB

To, čím byly pro starou Zónu Tácky, tím jsou pro zónu po jejím obnovení Dilda. Všude jsou jich mraky, vědci už jich mají plné zub… sklady a tak vám za ně nikdo nic moc nedá. Své místo si našly mimo Zónu u sběratelů a v luxusních sexshopech. V některých zemích třetího světa se však staly cennou komoditou, protože místní obyvatelstvo začalo věřit tomu, že požívání drcených kusů tohoto artefaktu zvyšuje potenci (to se sice nepodařilo prokázat, ale jsou známy případy, kdy po požití drceného Dilda někomu narostly inkriminované tělesné partie v několika verzích na několika různých místech).

 

 

 

KARAMBOL

D846497E-7E80-4426-ABB1-F00A13D03338

Že ti to připomíná nějaký ovoce? Tak tos uhod správně. Vypadá to totiž trochu jako Averrhoa carambola neboli Karambola Obecná, zvaná Malajská Hvězda. Žes takovej shit nikdy nežral? Já taky ne, ale nějakej vědátor se v tom hrozně zhlídnul a tak se tu rozšířil tenhle název. 

On ten arťák je stejně divnej, jako jeho název. Mívá různý vlastnosti – asi podle toho, v jaký anomálce zrovna vznikne. Může tě vyléčit od radiace, můžeš dostat nemoc z ozáření, potom, co na něj hrábneš, může sát radiaci jako houba pak ji v jednom záblesku vyzářit nebo nemusí taky dělat vůbec nic. Každopádně z nálezu takovýhodle zlatíčka může bejt taky pěknej karamból (heh, sorry, tenhle fór jsem si fakt nemoh odpustit).

 

 

IKRA

D72F7A60-87D0-47E6-B0BA-33F53E772EA7

Velmi vzácný a velmi nebezpečný artefakt. Někteří stalkeři věří tomu, že Ikra vznike, když snorci nakladou vajíčka do anomálie Ježibabí sliz. Vzhledem k tomu, že ale zatím nikdo nezjistil, jak se snorci rozmnožují, netuší se, zdali jsou vejcorodí, živorodí nebo dokonce vejcoživorodí a není tak ani možné potvrdit jejich schopnost kladení vajíček. Natož do anomálie.

 

 

 

 

JEŽEK

5EBEC4D4-0AD8-4DB1-ACB7-A362AEAA8705

Vzácný artefakt, který vypadá jako hrouda bílého kamene, ze které vyrůstají stříbrné hroty.

Když se zeptáš veterána, odkud se tenhle artefakt bere, pošle tě do hajzlu. Když se ho zeptáš podruhý a postrčíš před něj stakana vodky, bude ti vyprávět legendu. Takhle legenda říká, že když je někde zabitý kontrolér, někdy se stane, že se na tom místě objeví tenhle artefakt. Většina stalkerů si myslí, že se jedná o mozek kontroléra, který se v takovéhle formě zjevuje na místě, které naposledy viděl a někteří z nich by proto na artefakt nešáhli, i kdyby stál milion zarjadů.

 

 

KAPKA

slzy

Když se nějakej šutr dostane blízko k anomálii hořáku, rozteče se. Co se ale stane, když spadne rovnou dovnitř do anomálie?

Podle prvotních odhadů vědců tak vznikne právě artefakt Kapka. Zatím ho ale nikdo pořádně neprozkoumal, tak se moc neví, co přesně umí…

 

 

KRVAVÝ MECH

slida

Víš, jak to vypadá když chcípáš na nemoc z ozáření a krev kterou vychrchláváš kape na lesní mech?

Přesně jako tenhle arťák.

Akorát se jich tu zatím objevilo tak málo, že si nikdo netroufá hádat jeho přesný vlastnosti.