Oficiálne stránky organizácie LARPov v Čechách a na Slovensku
Je libo testík?
streda, jún 27th, 2018

Dámy a pánové, prosím, věnujte pozornost pravidlům!! Oproti loňsku je tam SPOUSTA změn, ani nejzkušenější veterán zkouškou neprojde, když si to nepřečte. Nemusíte umět z paměti o půl třetí ráno ze spánku recitovat každou blbinku o tom, jak mít označenou motorku, nebo jaká barva plynu je jaká, ale kdo nebude vědět, po kolikátým zásahu padá a po jaký době umírá apod. pofrčí domů bez nároku na vrácení peněz.

 

Ano, JE to DŮLEŽITÝ!

Jsme hodní a víme, že je toho fakt hodně, takže úspěšnost u zkoušky odměníme určitým startovním incomem.

 


 

1. Pyrotechniku smí hráči používat:
a) po předchozí konzultaci s organizací
b) nikdy
c) dle vlastního uvážení tak, aby nevzniklo riziko požáru, poškození cizí věci či újmy na zdraví.
d) pouze za přímého dozoru organizace


2. V případě, že si Hráč veze vlastní střelnou zbraň jiného typu, než je airsoftová, je jeho povinností:
a) oznámit tuto skutečnost organizaci a zbraň pečlivě uschovat v prostoru vyhrazeném pro osobní a neherní předměty
b) předat zbraň organizaci do úschovy po celou dobu akce
c) přivezení zbraně jiného typu je považováno za závažné porušení pravidel a
je důvodem k okamžitému vyloučení Účastníka ze hry a jeho vykázání z prostoru.
d) používat takovou zbraň pouze dekorativně jako součást kostýmu.


3. Je-li Hráč zasažen zbraní jiného Hráče, je zraněn v případě že:
a) byl zasažen spoluhráčem do těla nebo výstroje v místě nekrytém neprůstřelným prvkem
b) byl zasažen kontaktní zbraní nepřátelského hráče do neprůstřelné vesty či helmy
c) byl zasažen odraženou kuličkou nepřátelského hráče do těla nebo výstroje v místě nekrytém neprůstřelným prvkem
d) byl zasažen dávkou nepřátelského hráče do neprůstřelné vesty či helmy

 

4. Kdy může Hráč, jehož postava zemřela, přestat s předstíráním mrtvého a začít se přesouvat?
a) kdykoliv po skončení střetu, během kterého nastala jeho smrt
b) nikdy, musí být z místa vždy odnesen jiným hráčem
c) v případě smrti na nebezpečném nebo nepřehledném místě (pouze do nejbližší bezpečné lokality v místě střetu)
d) po pěti minutách od úmrtí


5. Úplné vyléčení zranění postavy hráče nastává tehdy, když:
a) Je postava ošetřena jiným hráčem
b) Je postava ošetřena polním medikem
c) Je postava řádně ošetřena v polní nemocnici
d) Je postava bez předchozího ošetření přijata do polní nemocnice před uplynutím jedné hodiny od zranění.

Posted in Nezaradené